STOPRIX ŻEL DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK.

STOPRIX ŻEL TO ŻEL O DZIAŁANIU:

WIRUSOBÓJCZYM (W TYM NA KORONAWIRUSA)
GRZYBOBÓJCZYM
ANTYBAKTERYJNYM

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Numer pozwolenia na obrót nr 0767/TP/20

OPIS PRODUKTU

STOPRIX Żel to produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, wykazujący działanie wirusobójcze, grzybobójcze, jak również antybakteryjne. Błyskawicznie dezynfekuje dłonie, przez co okazuje się niezastąpiony w domu oraz miejscach publicznych. Dodatek panthenolu oraz gliceryny chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Pozostawia na dłoniach świeży oraz przyjemny zapach.

Produkt przeznaczony jest do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania w jednostkach służby zdrowia.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość żelu (ok. 3 ml) rozprowadzić na rękach przez minimum 30 sekund. Czynność powtórzyć. Nie spłukiwać. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

SUBSTANCJE CZYNNE

Etanol 76g/100g

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z oczami: Usunąć soczewki kontaktowe. Przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku wystąpienia nieprzemijających dolegliwości skontaktować się z lekarzem.

W przypadku narażenia inhalacyjnego: Wyjść na świeże powietrze.

SPRAWDŹ W SKLEPIE
Stoprix żel

PRODUKT PRZEZNACZONY DO POWSZECHNEGO ORAZ PROFESJONALNEGO STOSOWANIA W JEDNOSTKACH SŁUŻBY ZDROWIA.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać kontaktu z oczami. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.